Послуги

bigstock Word PR 45437293 1024x791Товари підприємства повинні бути якісними, доступними споживачу та приваблювати його рівнем цін. Однак, крім цього, підприємству слід встановлювати зв'язки зі споживачем і забезпечувати просування товару. Зв'язки з громадськістю — це сприяння встановленню взаєморозуміння і доброзичливих стосунків між особою, організацією та іншими людьми, групами людей або суспільством загалом за допомогою розповсюдження роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією та оцінки реакції громадськості.
Підприємства встановлюють і підтримують зв'язки з групами громадськості: споживачами, службовцями, конкурентами, урядами, акціонерами та кредиторами, місцевим населенням, населенням країни, міжнародною спільнотою.
Кожна з таких груп може бути визначена як громадськість певної організації (підприємства). Для управління відносинами з громадськістю використовують процес, який визначається як зв'язки з громадськістю.
На державному рівні зв'язки з громадськістю охоплюють: громадську думку, суспільні стосунки, авторитет уряду, парламенту, фінансові, промислові, міжнародні зв'язки тощо.
На рівні підприємства встановлення зв'язків з громадськістю зазвичай зводиться до створення, підтримки або відновлення позитивного образу — позитивного іміджу підприємства, тобто узагальненого уявлення широкого кола людей про його керівництво та діяльність. Зв'язки з громадськістю мають специфічні характеристики, особливо у порівнянні з рекламою
Тобто, PR може бути достатньо оперативним інструментом комунікаційної стратегії компанії, реалізуючи довгострокові задачі зі:

 • створення та підтримки корпоративної репутації компанії,
 • налагодження необхідних контактів,
 • переконання конкретних цільових груп.

Об'єкт PR — система реальних зв'язків суб'єктів управління та суспільної діяльності з громадськістю.
Предметом PR є сутність та елементи системи зв'язків з громадськістю, громадська думка, закономірності та випадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи та методи управління ними.
Метою PR є створення та збільшення пабліцитного капіталу.
Серед сучасних напрямів PR-діяльності виділяють:

 • Робота зі зв'язками з державними установами та громадськими організаціями (англ. public affairs)
 • Управління корпоративним іміджем (англ. corporate affairs)
 • Створення сприятливого образу особистості (англ. image making)
 • Побудова відносин із ЗМІ (англ. media relations)
 • Закріплення кадрів, створення гарних відносин з персоналом (англ. employee communications)
 • Громадська експертиза (англ. public involvement)
 • Взаємини з інвесторами (англ. investor relations)
 • Проведення мобілізаційних (конкурси, чемпіонати, лотереї) і презентаційних заходів (англ. special events)
 • Управління кризовими ситуаціями (англ. crisis management)
 • Управління процесом адекватного сприйняття аудиторією повідомлень (англ. message management)

Організації (підприємства) створюють і підтримують зв'язки з громадськістю: споживачами, службовцями, конкурентами, урядами, акціонерами і кредиторами, місцевим населенням /населенням країни/ міжнародною спільнотою. Кожна з таких груп може бути визначена як громадськість певної організації (підприємства). 

На державному рівні зв'язки з громадськістю включають: громадську думку, суспільні стосунки, авторитет уряду, парламенту, фінансові, промислові, міжнародні зв'язки тощо.
На рівні підприємства завдання зв'язків з громадськістю зазвичай зводяться до створення сприятливого образу (іміджу) підприємства або підприємця в очах громадськості.
Класифікація PR з огляду на суб'єкт:

 • Корпоративний PR
 • PR першої особи (як різновид корпоративного PR)
 • Бренд-PR
 • Персональний PR
 • Антикризовий PR

Надання послуг у напрямку зв'язків із громадськістю вимагає високого ступеню поінформованості про прогресивні методи просування компаній та послуг, глибокого знання специфіки різних ринків та активності конкурентів. Важливим аспектом є також коректний моніторинг результатів проведеної активності та викликаного резонансу.
PR, на сьогоднішній день є потужним інструментом формування репутації бренду, компанії, товару, послуги, ідеї, який за ступенем впливу на цільову аудиторію часто перевершує класичну рекламу. Для максимально ефективного та послідовного просування компанії-клієнта консалтингова фірма «Ukrcons» задіє весь спектр маркетингових комунікацій. Пакет PR-послуг консалтингової фірми «Ukrcons» формується індивідуально для кожної компанії та бренду та включає лише ті PR-технології, які необхідні для вирішення поставлених завдань.

 

1335248В Україні ціни на нерухомість відносно невисокі при тому, що є надзвичайно багато привабливих в діловому аспекті об’єктів. Багатьох іноземних інвесторів цікавить чи обов’язкова реєстрація іноземця підприємцем в Україні, чи потрібна постійна посвідка на проживання в Україні, що можна купувати і які при цьому ставляться умови.

Українське законодавство не передбачає майже жодних обмежень для громадян з інших країн в плані купівлі об’єктів нерухомості. Для того, щоб придбати у власність нерухоме майно, не обов’язкова реєстрація іноземця приватним підприємцем. Всі права на придбання нерухомості у іноземців такі самі, як і у громадян України. Виключенням є деякі об’єкти, окремо зазначені в законодавстві, а саме:

 • Земельні ділянки сільськогосподарського призначення;
 • Об’єкти, що відносяться до комунального майна;
 • Об’єкти, що є державною власністю.

Окрім вищенаведених виключень, будь-яку іншу нерухомість громадянин іноземної держави може купувати і продавати не будучи податковим резидентом.
Українське законодавство чітко регламентує порядок придбання нерухомого майна іноземними громадянами. Купівля-продаж має обов’язково оформлятись в письмовій формі відповідним контрактом, що завіряється нотаріально і реєструватися в державних органах. При укладенні угоди нотаріусові, що займається нею, мають бути надані відповідні документи:

 • Документ, що свідчить про право власності продавця на майно – договір купівлі-продажу з попереднім продавцем або рішення суду;
 • Державний акт, що свідчить про право власності на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт;
 • Документ про державну реєстрацію права власності продавця.

Нотаріус також може запросити додатково ще деякі акти та угоди – це може випливати з яких-небудь індивідуальних особливостей об’єкта, що служить предметом угоди.
Після укладення контракту між сторонами, нотаріус завіряє його і вносить відповідний запис до Державного реєстру правочинів. Після того, як державна реєстрація дістає підтвердження, сторони отримують витяг з реєстру. З моменту державної реєстрації угода вважається чинною.
Земельне право є один з пріоритетних напрямів роботи нашої консалтингової фірми. Ця галузь характеризується постійним внесенням змін до законодавства, неоднозначною практикою застосування норм, нестабільністю діючих державних органів (створення нових, зміна компетенції існуючих), тому людині без спеціального досвіду самостійно важко досягти бажаного результату.
Купівля та оренда нерухомого об’єкту також є досить відповідальною справою. Зважаючи на те, що тут можуть фігурувати солідні суми грошей, є великий ризик наразитись на шахрайство, а неправильно укладена угода може бути оскаржена. Окрім того, у законодавство у сфері нерухомості часто вносяться істотні зміни, тому людині без спеціального досвіду самостійно важко досягти бажаного результату. Тому, дуже важливо заручитися підтримкою дійсно досвідчених, кваліфікованих фахівців, що знають усі нюанси і складнощі та які допоможуть вирішити будь-які проблеми і не допустять виникнення нових. Саме такі фахівці працюють в консалтинговій фірмі «Ukrcons», які керуючись останніми змінами українського законодавства і використовуючи багаторічний досвід роботи, здійснить повний комплекс послуг у сфері нерухомості. Ми допоможемо Вам у вирішенні будь-якого питання, оскільки ми змогли створити чіткі алгоритми рішення завдань та отримати досвід взаємодії з державними органами. Ми завжди володіємо повною і актуальною інформацією в цій сфері.

 

Image financial papers on tableБізнес консалтинг – це вид професійних послуг, що надаються клієнтам, які зацікавлені в оптимізації бізнесу. Консалтинг вирішує досить широке коло питань: ведення бізнесу, інвестиційна діяльність, управління бізнесом, фінанси та економіка підприємств, дослідження ринків збуту, руху цін тощо. Тобто консалтинг - це будь-яка допомога у вирішенні тих чи інших проблем діяльності підприємства, яка надається консультантами. Робота наших фахівців, перш за все, полягає в дослідженні, оцінюванні, аналізі бізнес-процесів клієнта, обґрунтуванні перспектив розвитку бізнесу. Консалтингові послуги, як відомо, полягають у наданні клієнтові обґрунтованої інформації з актуальних для нього проблем щодо найрізноманітніших об'єктів. Ці послуги класифікують на такі групи: аналітична діяльність, прогнозування, консультації, загальне управління, адміністрування, фінансове управління, управління персоналом, маркетинг, виробництво. Одним із найпоширеніших видів консалтингу є бізнес-планування, в якому різноманітні суб'єкти відчувають потребу в період виходу на ринок, опанування нових його сегментів, придбання промислових та інших об'єктів, отриманні кредитів. Тобто якщо суб'єкту бізнесу в певних ситуаціях не вистачає знань, досвіду, впевненості у кваліфікованості своїх кадрів, він вдається до послуг консалтингових фірм. Консалтингова фірма «Ukrcons» активно співпрацює з інвесторами різних рівнів, тому володіє великим досвідом та цінними знаннями у сфері бізнес консалтингу.  Фахівці консалтингової фірми «Ukrcons» допомагають, в найкоротші строки та вирішити такі завдання:

1.Розробка бізнес-планів. Без цього не обійтися, якщо необхідно зробити об'єктивну і тверезу оцінку будь-якого проекту, тим більше, якщо потрібно зацікавити партнерів або залучити зовнішній капітал (банківський кредит або інвестиції). Переконливий і обгрунтований бізнес-план - це 50% успішної реалізації поставленого завдання. Наші фахівці нададуть консультацію, якщо Ви налаштовані займатися розробкою самостійно. Ми «проінспектуемо» готовий план, щоб Ви були впевнені в ньому. Фахівці нашої компанії також складуть план з нуля, якщо у Вас немає досвіду. Типовий бізнес-план включає декілька пунктів, кожен з яких потрібно пропрацювати. Сюди входять опис компанії, команди, продукту і необхідних ресурсів, всебічний аналіз ринку, план маркетингу, опис ризиків і докладний фінансовий план проекту.

2.Інвестиційне проектування. Налаштовані на активний розвиток? Збираєтеся розширювати виробництво, закуповувати нове обладнання, освоювати нові ринки? Тоді Вам потрібно неупереджено оцінити весь проект і перевірити, чи виправдають себе капіталовкладення. Ця послуга може включати виконання цілого ряду завдань. Починаючи, зокрема, з підготовки бізнес-плану, складання інвестиційного меморандуму - документа, що висвітлює потенційному вкладнику всі аспекти майбутнього проекту і закінчуючи комплексною оцінкою проекту.

3.Оцінка інвестиційного проекту. Вам запропонували готовий проект? Проведіть його незалежну експертну оцінку. Тільки в цьому випадку Ви зможете прийняти правильне рішення і уникнути непередбачених ризиків. Грамотний сторонній фахівець застосує ту методику оцінки, яка Вам надасть всю потрібну інформацію.

4.Управління власним капіталом сьогодні і в перспективі, розробка ефективної фінансової моделі. Реалізувати це завдання можна, тільки володіючи спеціальними методиками. Що це дає? Ви отримуєте в своє розпорядження точний фінансовий прогноз, який дозволяє «зазирнути» в майбутнє і побачити, до якого результату приведуть ті чи інші проекти. Таким чином, Ви зможете вже зараз внести корективи і мінімізувати ризики або відразу відмовитися від свідомо провальних проектів.

Ми працюємо з підприємствами різного масштабу та роду діяльності і кожному готові надати необхідний об'єм послуг, починаючи з консультування та рекомендацій і закінчуючи безпосередніми розрахунками і створенням аналітичної документації. З метою ефективності вкладення засобів і залучення інвесторів для реалізації інвестиційних проектів необхідно комплексне і точне рішення задач фінансового, інвестиційного, операційного і організаційного прогнозування і планування. Тому залучення наших спеціалістів, дозволить Вам значно скоротити час і ресурси для досягнення бажаного результату, підвищити якість, ефективність і надійність бізнес-рішень.

HR main 2Професіонали вважають, що в будь-якому підприємстві головним капіталом є персонал. І це дійсно так, адже без фахівців у тій чи іншій сфері діяльності ви не зможете отримати максимально можливий прибуток. Сьогодні практично всім стало очевидно, що, якщо нехтувати правильними умовами праці, постійно тільки гнатися за технологіями і прибутком, не брати до уваги соціальну сутність людей на виробництві, то це, швидше за все, призведе бізнес до руйнування. На жаль, мало хто звертає увагу на людський капітал. Але консалтингова фірма «Ukrcons» допоможе вам отримати кращих працівників. Наші фахівці намагаються впоратися з будь-яким завданням за максимально короткий термін.
Кадрове діловодство та його ведення є першочерговими завданнями на будь-якому підприємстві, незалежно від того, скільки співробітників працює на ньому в даний час і яка в нього форма власності. Необхідно пам'ятати, що всі фактори виробництва (партнери, технології, продукція та її якість) залежать, насамперед, від керівництва та персоналу компанії. Саме тому важливо, щоб усіма питаннями з управління кадрами на підприємстві займалися професіонали, які знають свою справу не перший рік.
Тільки у нас ви отримаєте комплексний, якісний і професійний супровід кадрів, облік, кадрове діловодство, аудит і аутсорсинг. При цьому ми дотримуємося законодавства України. Кадрова документація буде вестися якісно і у відповідності з усіма правилами. Ми будемо своєчасно консультувати вас з усіх питань.
Повноцінне ведення обліку по кадрам. Сюди входять: посадові інструкції, трудові договори, накази на прийом на роботу, штатні розписи, звільнення персоналу, лікарняні листи, локальні нормативні акти, архівування. Ведення особистих карток, трудових книжок персоналу.
Які документи вважаються необхідними для кожного підприємства відповідно до основами охорони праці в Україні?

 • Положення про компанії або її статут (тут повинні бути описані всі функції компанії з пожежної безпеки та охорони праці);
 • Колективний договір (які обов'язки має адміністрація для надання умов праці персоналу);
 • Штатні розклади (описані вказівки співробітникові, який несе відповідальність за охорону праці);
 • Правила трудового розпорядку внутрішнього (повинні бути ретельно описані режими відпочинку і праці, зокрема для таких груп населення: інваліди, неповнолітні, жінки, співробітники, які працюють за ПК);
 • Посадові інструкції і положення про різних відділах (які обов'язки несуть на собі самі співробітники для дотримання умов праці);
 • Інструкції з охорони;
 • Накази по кадровому складу (відносяться до тих співробітників, які несуть відповідальність за охорону праці);
 • Трудові книжки (з обов'язковою фіксацією всіх посад);
 • Особові справи співробітників (в тому випадку, коли посаду має справу до охорони праці);
 • Табелі з обліку того робочого часу, що було використано;
 • Журнали, в яких реєструються всі інструктажі з охорони праці;
 • Журнали, в яких реєструються відпустки.

 Пам'ятайте, що більшість конфліктів, які з'являються на трудовий основі, можна легко і просто вирішити, якщо діяти правильно. Ми допомагаємо, крім цього, якщо вам потрібна кваліфікована допомога в спілкуванні з державними органами.
Ми намагаємося комплексно підходити до вирішення будь-яких проблем наших клієнтів. Ми завжди досягаємо позитивного результату завдяки колективній роботі справжніх фахівців. Наші співробітники намагаються якісно подати будь-яку послугу, що є можливим завдяки їх високому професіоналізму. Ми вважаємо, що довіра клієнтів - цінніше грошей. Саме тому ви отримуєте масу цікавих пропозицій. Ми намагаємося індивідуально підійти до вирішення кожного окремого питання та створити максимально комфортні умови для співпраці.

Залишити заявку
1000 символів ліворуч
Веб-портал JooMix.