PR

bigstock Word PR 45437293 1024x791Товари підприємства повинні бути якісними, доступними споживачу та приваблювати його рівнем цін. Однак, крім цього, підприємству слід встановлювати зв'язки зі споживачем і забезпечувати просування товару. Зв'язки з громадськістю — це сприяння встановленню взаєморозуміння і доброзичливих стосунків між особою, організацією та іншими людьми, групами людей або суспільством загалом за допомогою розповсюдження роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією та оцінки реакції громадськості.
Підприємства встановлюють і підтримують зв'язки з групами громадськості: споживачами, службовцями, конкурентами, урядами, акціонерами та кредиторами, місцевим населенням, населенням країни, міжнародною спільнотою.
Кожна з таких груп може бути визначена як громадськість певної організації (підприємства). Для управління відносинами з громадськістю використовують процес, який визначається як зв'язки з громадськістю.
На державному рівні зв'язки з громадськістю охоплюють: громадську думку, суспільні стосунки, авторитет уряду, парламенту, фінансові, промислові, міжнародні зв'язки тощо.
На рівні підприємства встановлення зв'язків з громадськістю зазвичай зводиться до створення, підтримки або відновлення позитивного образу — позитивного іміджу підприємства, тобто узагальненого уявлення широкого кола людей про його керівництво та діяльність. Зв'язки з громадськістю мають специфічні характеристики, особливо у порівнянні з рекламою
Тобто, PR може бути достатньо оперативним інструментом комунікаційної стратегії компанії, реалізуючи довгострокові задачі зі:

 • створення та підтримки корпоративної репутації компанії,
 • налагодження необхідних контактів,
 • переконання конкретних цільових груп.

Об'єкт PR — система реальних зв'язків суб'єктів управління та суспільної діяльності з громадськістю.
Предметом PR є сутність та елементи системи зв'язків з громадськістю, громадська думка, закономірності та випадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи та методи управління ними.
Метою PR є створення та збільшення пабліцитного капіталу.
Серед сучасних напрямів PR-діяльності виділяють:

 • Робота зі зв'язками з державними установами та громадськими організаціями (англ. public affairs)
 • Управління корпоративним іміджем (англ. corporate affairs)
 • Створення сприятливого образу особистості (англ. image making)
 • Побудова відносин із ЗМІ (англ. media relations)
 • Закріплення кадрів, створення гарних відносин з персоналом (англ. employee communications)
 • Громадська експертиза (англ. public involvement)
 • Взаємини з інвесторами (англ. investor relations)
 • Проведення мобілізаційних (конкурси, чемпіонати, лотереї) і презентаційних заходів (англ. special events)
 • Управління кризовими ситуаціями (англ. crisis management)
 • Управління процесом адекватного сприйняття аудиторією повідомлень (англ. message management)

Організації (підприємства) створюють і підтримують зв'язки з громадськістю: споживачами, службовцями, конкурентами, урядами, акціонерами і кредиторами, місцевим населенням /населенням країни/ міжнародною спільнотою. Кожна з таких груп може бути визначена як громадськість певної організації (підприємства). 

На державному рівні зв'язки з громадськістю включають: громадську думку, суспільні стосунки, авторитет уряду, парламенту, фінансові, промислові, міжнародні зв'язки тощо.
На рівні підприємства завдання зв'язків з громадськістю зазвичай зводяться до створення сприятливого образу (іміджу) підприємства або підприємця в очах громадськості.
Класифікація PR з огляду на суб'єкт:

 • Корпоративний PR
 • PR першої особи (як різновид корпоративного PR)
 • Бренд-PR
 • Персональний PR
 • Антикризовий PR

Надання послуг у напрямку зв'язків із громадськістю вимагає високого ступеню поінформованості про прогресивні методи просування компаній та послуг, глибокого знання специфіки різних ринків та активності конкурентів. Важливим аспектом є також коректний моніторинг результатів проведеної активності та викликаного резонансу.
PR, на сьогоднішній день є потужним інструментом формування репутації бренду, компанії, товару, послуги, ідеї, який за ступенем впливу на цільову аудиторію часто перевершує класичну рекламу. Для максимально ефективного та послідовного просування компанії-клієнта консалтингова фірма «Ukrcons» задіє весь спектр маркетингових комунікацій. Пакет PR-послуг консалтингової фірми «Ukrcons» формується індивідуально для кожної компанії та бренду та включає лише ті PR-технології, які необхідні для вирішення поставлених завдань.

 

Залишити заявку
1000 символів ліворуч
Веб-портал JooMix.