Ліквідація бізнесу

5f08f5bcf2ff728340ad7fe7632ee88dУ підприємств, як і в будь-якого утворення, що хоча б мінімально нагадує живий організм, є власний життєвий цикл. В одних він довгий та успішний, в когось - дуже короткий і невдалий. Не завжди він складається лише залежно від бажання та професіоналізму керівників бізнес-процесів, та навіть кількості вкладених коштів – правильно обрати галузь діяльності, організаційно-правову форму, систему оподаткування, коло контрагентів та перспективи підприємства взагалі вдається не кожному і не завжди.


Підставами для ліквідації можуть бути: закінчення строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, з якою вона створювалася; визнання судом недійсною її реєстрації через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також інші підстави, передбачені законодавчими актами України чи установчими документами підприємства.
Очевидно, що ліквідація підприємства є неминучою, якщо компанія перестає виконувати свій основний обов’язок – приносити прибуток, оскільки метою утворення будь-якого підприємства є отримання прибутку.
Чинне законодавство не визначає загального поняття ліквідації - ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" дає визначення лише стосовно ліквідації у зв’язку із банкрутством. Ст. 110 ЦКУ від 16.01.2003 р. №435-IV виділяє такі види ліквідації підприємства:

  • за рішенням учасників або органу юридичної особи (за бажанням власника);
  • за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи (тобто в примусовому порядку).

Не вдаючись до аналізу правового забезпечення чи навпаки – перешкоджання – бізнесу, розглянемо побіжно ситуацію, коли власник підприємства вважає за потрібне здійснити його ліквідацію. Як вийти з цієї ситуації, якщо вона доречна, із найменшими втратами?
Перший етап - ухвалення рішення засновників про ліквідацію, у якому повинно бути зазначені важливі моменти:

  • власне рішення з обов’язковим зазначенням ПІБ та інших особистих даних членів ліквідаційної комісії - у разі їх відсутності державний реєстратор має право відмовити у прийнятті рішення про ліквідацію (ст. 34 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV); не пізніше 3 робочих днів із моменту винесення воно подається держреєстратору за місцем реєстрації підприємства для внесення даних до ЄДРПОУ;
  • призначення ліквідаційної комісії підприємства, яка після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів повинна скласти проміжний ліквідаційний баланс (склад майна, перелік пред’явлених кредиторами вимог, результати їх розгляду), що затверджується учасниками товариства.

Виплата грошових сум кредиторам регулюється ст. 112. У разі недостатності грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія повинна здійснити продаж майна, а те, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передає учасникам.
В зв’язку з тим, що ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язані вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості (активів) юридичної особи, що ліквідується, в т.ч. в судовому порядку, це часто спричинює затягнення процесу ліквідації на невизначений строк . Зареєструвати підприємство вдається за декілька днів, а ось щоб ліквідувати - від 3 місяців до року і більше. Також хоча законом передбачене повідомлення про ліквідацію ДПС та усіх фондів, ліквідаційній комісії варто звернутися до них стосовно здійснення перевірок та отримання довідок про відсутність заборгованості перед бюджетом самостійно, аби пришвидшити процедуру ліквідації.
Також вельми важливим є переведення корпоративних прав підприємства, що ліквідується, на його дочірні підприємства, якщо вони є прибутковими.
Вивільнення працівників у зв’язку із ліквідацією підприємства має свої особливості (п. 1 ст. 40 КЗпПУ) - виплата вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
Здійснення ліквідації підприємства завжди виявляється на практиці більш складною процедурою, ніж уявлялося спочатку на підставі аналізу норм закону. Альтернативним способом ліквідації є зміна засновників і керівника, що є абсолютно легальним, більш доступним за ціною та строками, а також гарантує відсутність негативних правових наслідків у зв’язку з попередньою діяльністю підприємства.
Досвідчені фахівці консалтингової фірми «Ukrcons» вчасно попередять Вас про можливий ризик виникнення проблем, а у випадку їх виникнення кваліфіковано та своєчасно допоможуть Вам їх вирішити.

 

Залишити заявку
1000 символів ліворуч
Веб-портал JooMix.