Реєстрація юридичних осіб

rejestratsiya pidpryjemstvaУ Конституції України, а саме в статті 26 визначено: іноземець та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України; Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» дає визначення самого терміну «іноземець» та додатково визначає їх правовий статус в Україні.


Реєстрація юридичної особи за участю фізичних осіб нерезидентів України проводиться таким же чином, що і реєстрація юридичної особи за участю фізичних осіб громадян України, за винятком підготовки додаткових документів для іноземця. Для державної реєстрації юридичної особи Вам необхідно підготувати наступні документи:

 • заповнений бланк заяви на реєстрацію юридичної особи (подається реєстратору);
 • статут (подається реєстратору);
 • рішення або протокол про його створення (подається реєстратору);
 • наказ про призначення директора (залишається у Вас);
 • засвідчений в установленому законодавством порядку переклад паспорта громадянина на українську мовою (після пред’явлення повертається);
 • видана податковим органом довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, який є обов'язковим для іноземних громадян.

Для отримання ідентифікаційного коду іноземцю потрібно звернутися до державної податкової інспекції з такими документами:

 • засвідчений в установленому законодавством порядку переклад паспорта іноземця (після пред’явлення повертається);
 • копію паспорта з перекладом;
 • квитанцією про сплату державного збору;
 • облікову картку (встановленого зразка).

Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.
Визначити основні напрямки діяльності

 • наявність приміщення (купівля/оренда), якщо приміщення буде братись в оренду, попередньо потрібно укласти договір оренди з власником;
 • підготувати кілька назв Товариства (назва повинна бути у повному та скороченому варіанті українською, російською та англійською мовами);
 • для підготовки документів необхідні будуть паспортні дані, прописка (з індексом і районом), ідентифікаційний код кожного засновника.
 • розмір і порядок формування статутного капіталу;

Відповідно до законодавства, після реєстрації підприємства потрібно протягом 10 днів призначити директора, проте іноземний громадянин не може бути директором, доки не отримає посвідку на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням. Якщо Ви бажаєте бути директором товариства, то це можливо лише після реєстрації, тому при створенні фірми необхідно спочатку призначити керівником громадянина України, отримати дозвіл на працевлаштування іноземця, а потім змінити призначеного директора на Вас.

Співробітники «Ukrcons» допоможуть Вам з реєстрацією юридичної особи та з усіма юридичними процедурами, пошуком юридичної адреси, офрмленням установчих документів.

Залишити заявку
1000 символів ліворуч
Веб-портал JooMix.